Fru Justicia

Loven er IKKE lik for alle.

Fru Justicia er et symbol for lov og rett, der sverdet står for rettshåndhevelsen, vekten for dømmende virksomhet og bindet for upartiskhet.


Når det gjelder barn som utsettes for seksuelle overgrep, er fru Justicia en hul og forgylt parodi av seg selv.


Ofrene er tilnærmet rettsløse. Til tross for Barnekonvensjonen mangler de rettssikkerhet. Om de våger å si noe, kan følgene bli katastrofale. Ofrene risikerer at de ikke blir trodd. De risikerer represalier fra overgriper. Og de er livredde truslene fra overgriper om hva som vil skje hvis sannheten kommer frem.

Mange arbeider for å endre lovene slik at alle barn får en trygg barndom.