Si det til noen!

Det er viktig at overgrepene slutter.

Artikkel 19 i Barnekonvensjonen gir barn rett til beskyttelse og trygghet. ‘Vold og seksuelle overgrep mot barn er alvorlig kriminalitet – likevel skjer det hver dag over hele landet. 

Vi må anerkjenne hvilket stort samfunnsproblem vold og overgrep mot barn faktisk er. I dag svikter vi de aller mest sårbare blant oss. - Nettsidene til barneombudet


I gjennomsnitt tar det 17,5 år før de som har vært utsatt for overgrep snakker om det. Ikke bær denne børen alene. Bryt tausheten! Vi tror deg!

Bryt tausheten!