Til deg som utøver vold

Ikke utsett det lenger. Søk hjelp !


Foreldresupport
 
 ring 116 123
tast 2
En film om pedofili

    

Alternativ til vold
Din vei ut av voldsbruk 
Stiftelsen Tryggere
Psykisk helsevern kan hjelpe deg som bruker vold
Sinnemestring etter Brøsetmodellen
Sinnemestring for foreldre
         Tren deg i sinnemestring med app eller bruk nettappen  

FOR MENN SOM HAR OPPLEVD OVERGREP          
Utsatt mann 
Mann og  overgrep
Gutt og utsatt for overgrep?      


Mannstelefonen åpen mandag-fredag kl.17-20

Å sende 'dickpics' uoppfordret er etter loven det samme som å blotte seg  Kripos