Konsekvenser for barn som utsettes for overgrep

 • Posttraumatiske stress symptomer
 • dårlig konsentrasjon
 • selvmordstanker
 • spiseforstyrrelser
 • angst
 • søvnvansker
 • lærevansker
 • depresjon
 • seksuelle problem i voksen alder
 • tilbaketrekking fra sosiale sammenhenger
 • avbrutt skolegang

Plagene ledsages ofte av smerter og andre somatiske plager

Selvmedisinering

Noen overgrepsofre håndterer symptomene med
 • selvskading
 • spiseforstyrrelser
 •  piller 
 • alkohol
 • narkotika
 • aggressivitet
 • selvmordsforsøk
   Mange ofre for overgrep havner utenfor arbeidslivet.

Livsløpsrapport

Når det gjelder seksuelle overgrep, oppgir 1 av 5 jenter og 1 av 10 gutter at de har opplevd dette i barne- og ungdomsårene.

Vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt i barndommen øker risikoen for alvorlige fysiske og psykiske helseplager. Overgrep kan også påvirke barnets nevrologiske, kognitive og emosjonelle utvikling.

Forskning viser at mennesker som har vært utsatt for vold og overgrep i barndommen, har flere fysiske og psykiske utfordringer i barne-, ungdoms- og voksenlivet.

Boken 'krenkede barn blir syke voksne' bør leses av alle. Den sier veldig tydelig at overgrep gir store helseplager senere i livet. 

Du må ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv - Arnulf Øverland