Til overgripers ektefelle / kjæreste / partner

IKKE fornekt sannheten. Redd barna og gi de en bedre fremtid. Husk at det alltid er hjelp å få.


Foreldresupport
 tlf 116 123 (tast 2)

Lær om vold og overgrep mot barn

Slik lures barn på nett
Fakta om vold
Si det med ord 

Trenger du noen å snakke med?

Krisesentre i Norge
Vold- og overgrepslinjen: 116006
Din vei ut


Opphold på StineSofieSenteret for voldsutsatte barn
Opphold på StineSofieSenteret for omsorgspersoner
Avvergingsplikten