Til voksne

Hva gjør du hvis du mistenker vold og overgrep mot barn?


Foreldresupport
 Mental helse, ring 116 123
Hjelp barn å si fra


ØK KUNNSKAPEN DIN
Seksuelle overgrep er et folkehelseproblem 

Slik lures barn på nettet
  
Se Redd Barnas opplæringsfilmer
Se Redd Barnas youTube-filmer om ofrenes historier
Lurer du også på noen av disse spørsmålene?
Øv deg på å snakke med barn du er bekymret for


Avvergingsplikten