Plakat

Overgrep mot barn

Disse sidene på nettstedet www.KidsToo.no er opprettet for å samle  informasjon om hjelpetelefoner, chatter og nettsted angående vold og  overgrep mot barn.

Formålet med nettsidene er å opplyse alle om de store  skadevirkningene overgrep mot barn har. Barn blir skadet. Familier blir  skadet. Pårørende blir skadet.

Overgripere har fått en egen side med informasjon om hjelpetiltak slik at de kan slutte med overgrep NÅ!


Viktig kunnskap og hjelp for de som ikke klarer å si noe selv.