Ikke hør på overgripere. De lyver. ALLTID! Alt er deres skyld. ALLTID!!!


UANSETT hva overgriper påstår er det ALDRI,    ALDRI,  ALDRI din skyld!


Det er ALLTID overgriper sin skyld og skam!

Overgripere har et valg. Vedkommende kan la være å begå den kriminaliteten som et overgrep er.

Når du har plassert skylden der den hører hjemme, er det lettere å kvitte seg med følelsen av skam.