Til pårørende

Ikke vent. Snakk og skaff hjelp.


Foreldresupport
 
 og
Mental helse, ring 116 123 tast 2
Sinnemestring for foreldre

E-læring om vold og overgrep 
Tegn på at noen har opplevd vold
Slik lures barn på nettet
  

Her kan du øve deg
 på samtaler før du snakker med barn du er bekymret for.  
Foreldrepakken

HVA DU KAN GJØRE
Juridisk veiledning

Ofte stilte spørsmål
Vi tror deg - til pårørende

FÅ HJELP

Hjelp til barn som har opplevd vold hjemme
Opphold på StineSofieSenteret for voldsutsatte barn
Opphold på StineSofieSenteret  for omsorgspersoner
Pårørendesenteret

 
Din vei ut er en nasjonal veileder ved vold og overgrep
Avvergingsplikten
Klage på mangelfull hjelp ved seksuelle overgrep

Vær der og vær sterk for barna